Më shumë gjëra “u thanë, s’u bënë”, më pak “u thanë, u bënë”

Demagogët, poltronët, apologjetët dhe propagandistët partiak, duhet ta dinë se shumë më I madh është numri I gjërave që “u tha-s’u bë”, “s’u tha-s’u bë, “kur u tha-kur u bë”, në krahasim me ato “u tha-u bë”.
Ja disa shembuj: Projekti “Shkupi 2014” u tha-u bë, amnistia e rasteve të Hagës u tha-u bë, statusi i luftëtarëve të UÇK-s u tha-s’u bë, Marrëveshja e Ohrit kur u tha-ende s’u bë.
Nuk ka fund numri i atyre që as janë thanë, as janë bë, ose janë thanë dhe s’janë bë. (Xhevdet Hajredini)