Lumi vërshon në Opajë, mbeturinat ia mbyllën rrjedhën

Lumi ka dal jashte shtratit ne fshatin Opajë te Likoves duke vershuar gjithandej ne kete vendbanim, per shkak se, sic ankohen opajasit, “banorë te papergjegjshem ia kane mbyllu rrjedhen, duke hedhur mbeturina ku kane mberritur”.

“Lumi doli nga shtrati, per shkak se banore te papergjegjshem me sjelljen e tyre, me hedhjen e mbeturinave ne lum, lumit ia mbyllen rrjedhen”, ka thene Enes Ibrahimi nga fshati Opajë.