Likova me qendër për trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar

Komuna e Likovës është bërë me Qendër për trajtim të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Fëmijët në këtë qendër do të zhvillojnë aftësitë e veta për kryerjen e aktiviteteve të tyre ditore për nevojat e veta ka shkruar ne rrjetin social sekretari shtetëror në Ministrinë për punë dhe politikë sociale Resmi Ejupi.

Shërbimi do të jepet në formë individuale dhe grupore dhe do të bëhet këshillim profesional që t’ju ndihmohet prindërve të fëmijëve të kësaj qendre.

Për mënyrën e regjistrimit dhe shërbimet tjera që ofron kjo qendër sot ka informuar edhe kryetari i komunës së Likovës Erkan Arifi.

“Të gjithë familjet që kanë fëmijë me pengesa në zhvillim nga kjo Komunë mund të regjistrojnë fëmijën e tyre në numrin e telefonit 071 445 832, si dhe drejtpërsëdrejti në objektin i cili gjendet në afërsi të Kopshtit për fëmijë ” Rrezja ”” ka shkruar Arifi.