Likova e Presheva bëhen bashkë, fitojnë projekt nga BE (Dokument)

– Komuna e Likovës në përputhje me Shpalljen publike nga Unioni Europjan, sipas Programës për Bashkëpunim ndërkufitar- IPA aplikoj në partneritet me Komunën e Preshevës (Ndërmarjen komunale), i cili aplikim edhe u aprovua, prandaj edhe sot u nënshkrua kontrata. – Vlen të theksohet se Komuna e Likovës në çdo thirje të Unionit Europjan, për IPA fondet – bashkëpunim ndërkufitar, fiton projekte të caktuara .