Ligji lejon rritjen dhe mbajtjen e kanabisit në Australi

Tani është e lejueshme të posedoni 50 gram kanabis apo ti kultivoni ato në tokat tuaja. Qeveria e ACT tha se nuk është inkurajuese që të përdoret kanabisi duke e quajtur ligjin si “ndryshim revolucionarë”, raporton “7news”.

Ministri Scott Morrison tha se gjithmonë ka qenë federalist, the vendi do të marrë vendimet duke u bazuar në prioritete e tyre.

Përdoruesit nën moshën 18 vjeçare do tu lejohet të përdorin marihuanë në shtëpitë e tyre.

Ligji kundër përdorimit të drogës gjatë vozitjes ende është në zbatim dhe sidomos përdorimi i drogave në prezencë të fëmijëve.