Lëvizja për ajër të pastër paralajmëron protesta në Shkup

Lëvizja për ajër të pastër paralajmëron bllokada për shkak të ndotjes së ajrit për ditën e mërkurë në orën 12:05 para cementares në Shkup.
“Koha po na shkel, ndërsa ajri edhe më tej po na merr frymën dhe jetën e fëmijëve tanë. Nuk kemi kohë për pritje. Së bashku të tregojmë revoltën tonë për shkak të rrezikimit të jetëve tona. Mjaftë është! Jemi bashkuar dhe vendosëm të themi JO. Ministria e Mjedisit
që prej vitit 2016 i ruan në sirtarë, miratimin e Direktivave të BE-së, IED-ve dhe WI-ve, direktivave që vlejnë për disa industri. Për shkak se nuk bëhet mbikëqyrje automatike, këtu shfrytëzohet si manipulim, ne nga Lëvizja për ajrë të pastër kemi vendosur për rezistencë ndaj ndotësve kryesorë, duke helmuar mjedisin”, thuhet në deklaratën e Lëvizjes për ajër të pastër.