Kryqi i Kuq në Maqedoni mbledh 270 mijë euro për të dëmtuarit nga tërmeti në Shqipëri

Kryqi i Kuq në Maqedoni, i mbështetur nga qytetarë dhe kompani vendase dhe të huaja, përmes llogarisë së Fondit të Solidaritetit dhe numrave të telefonit, përmes donacioneve ka arritur të mbledh mbi 270,027 euro ose 16,603,937,00 denarë ndihma për të dëmtuarit nga tërmeti në Shqipëri. Gjithashtu u ofruan ekipe të reagimit në katastrofa të Kryqit të Kuq të RMV-së për të ndihmuar dhe mbështetur Kryqin e Kuq të Shqipërisë në përballim e pasojave të pos-tërmetit.