Konsumatorët në rrugën “Xhon Kenedi” dhe “Seravë” pa ujë për shkak të defektit

Për shkak të defektit në instalimin e ujësjellësit, ndërprerje të furnizimit me ujë do të kenë konsumatorët e një pjese të rrugës “Xhon Kenedi” dhe një pjesë e rrugës “Seravë” në Shkup.

Ndërprerja në furnizimin me ujë do të zgjasë nga ora 9.000 e deri në evitimin e defektit, bëri të ditur NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup.