Komuna e Gjorçe Petrovit iu ndaloi arsimtarëve përdorimin e celularëve gjatë orëve të mësimit

Komuna e Gjorçe Petrovit solli masë për ndalesë të përdorimit të celularëve nga ana e arsimtarëve gjatë procesit mësimor në shkollat fillore në Komunë.

Siç bënë të ditur autoritetet komunale, përdorimi i tepruar i telefonave gjatë mësimit nga ana e nxënësve dhe arsimtarëve po bëhet problem serioz në procesin gjithëpërfshirës arsimor.

“Me qëllim që të mos pengohet procesi mësimor, e sollëm këtë masë e cila hyn në fuqi në fillim të gjysmëvjetorit të parë. Për secilin arsimtar që nuk do ta respektojë, do të ketë masë disiplinore. Kuadri arsimor në të ardhmen për nevojat e mësimit do të mund të shërbehet vetëm me teknologji tjetër informacioni-komunikimi, por jo edhe me telefon”, informon Komuna e Gjorçe Petrovit.

Nxënësit, siç bëhet e ditur në kumtesë, do të mund t’i sjellin telefonat në shkollë, por nuk do t’iu lejohet përdorim derisa zgjat mësimi. Gjatë orëve të mësimit, celularët e nxënësve duhet të merren dhe të vendosen në vend të caktuar./MIA