Kompani në Bunarxhik dhe Marino pa energji elektrike

Të mërkurën më 06.10.2021, ekipet e Elektrodistribuimit do të punojnë në rikonstruimin dhe modernizimin e rrjetit me qëllim të përmirësimit të cilësisë në furnizimin me energji elektrike.

Pa furnizim me energji elektrike do të jenë komunat e Shkupit.

Si pasojë shumë kompani në zonat industriale si Bunarxhik dhe Marino do të jenë pa energji elektrik për dy orë.