Izet Zeqiri me fjalë të mira për Artan Grubin: Mund ta zgjidhë problemin me librat!

Nëse Zëvendës Kryemistri Artan Grubi meret me problemin e librave kam besim se deri në shtator e zgjedh problemin. Unë nuk e njohë personalishtë dhe nuk kam ndonjë komunikim. Por ai e dëshmoi veten me administratorët që i sistemoi për pak kohë. Këtë nuk e bënë shumë zavendës kryeministra dhe ministra shqiptarë që me vite i shkonin vërdallë problemit pa u marë me atë. Për dy muaj 1.349 nëpunësit administrativ të punësuar përmes programit K5 i shpërndau në 237 institucione organe të pushtetit shtetëror dhe lokal dhe në organe të tjera shtetërore. (Izet Zeqiri)