Hoxha i Kumanovës godet!

Rexhail Aziri

Të nderuar Agjërues, ky muaj është për ta ruajtur gjuhën, zemrën, shpirtin nga të thashet, e të themet, por jo nga fjala e vërtetë, e sidomos ndaj zullumqarve ku është xhihad tua thuash atyre edhe në këtë muaj të Ramazanit.
Po rezilit çdo t’i thuash emrohet me atë emër.
Por një pyetje nënshkruesve të vendimit për tu hap xhamit për xhematin.
A nuk mundeni biles në këtë muaj s’paku ti thoni “nuk mundemi të nenshkruajm se mjaft i duartrokitem duart, nuk duam të jemi nënshkrues të një gjëje qe nuk na takon, pa thënë’ehli dhiker’ ata që janë përgjegjës.
Por nënshkruat që në historinë e jetës suaj do t’mbahet në mendje duartrokitjet e juaja edhe nënshkrimet, bile dhe bartësi i kufomave kishte nënshkruar..!!!
Unë ju lus edhe njëherë, keni kohë që ta korigjoni veten për hir të këtij muaji. A thu vall pse duartrokisim e nenshkruajm ..?!
Këtij sulltani do ti vij fundi sikur të tjerëve edhe neve por duartrokitjet e juve dhe nenshkrimet e juaj do të mbesin përgjithmon gjurmë që nuk shlyhen, vetëm nëse këto ditë që mbeten të Ramazanit tu pendoni e tju thoni popullit na fal, na fal ..!
Se nuk na kanë lindur nënat tona ti duartrokisim e t’i nenshkruajm rezilit.. Pendohuni se gjurmet do të mbeten edhe pas vdekjes.