Hajredini: Gjyqësori i korruptuar pamundëson ndjekjen e protagonistëve të “Bombave”

Përderisa do të jenë në pushtet dhe do të kemi gjyqësor skajshmërisht të korruptuar, nga ndjekja penale dhe politike, do të shpëtojnë të gjithë politikanët për të cilët u publikuan apo ekzistojnë incizime kompromentuese. Për përgjegjësi morale as që bëhet fjalë, për shkak se u dëshmua se ata nuk kanë moral. Vërtetësia (autenticiteti) i inçizimeve (përgjimeve) as që mundet të injorohet, prandaj ata me anë të injorimit të të njëjtave incizime, shpresojnë se do të “shkrihen si bryma i mëngjesit”, sic theksoi njëri nga protagonistët e këtyre materialeve kompromentuese. Përpjekja, tani për tani, për të ndaluar me ligji publikimin e incizimeve, për shkak se incizimet (përgjimet) ishin bërë në mënyrë të jashtligjshme, në të ardhmen, mundet të mos ju ndihmojë shumë. Lidhur me këtë, Komisioni I Venedikut (Venecias) ka deponuara mendimin se madje edhe bisedat private duhet të publikohen, nëse të njëjtat e prekin interesin publik. Është e mundur që kjo situatë të vazhdojë edhe më tutje, vetëm shteti dhe qytetarët nga kriza e brendshme dhe e sigurisë nuk do të dalin, pavarësisht anëtarësimit në NATO dhe, shpresojmë , në fillimin sa më të shpejtë të bisedimeve me BE (Bashkimin Europian). Xhevdet HAJREDINI

P.S. Çështja është nëse do të mundet dhe sa do të mundet të na ndihmojë Aktgjykimi i Gjykatës “së pavarur” të Kërcovës”, me anë të të cilit kohë më parë u dënua El Cheka. Nëse El Cheka do të dënohej, një gjë e tillë paraprakishte ishte paralajmëruar nga “kompetentët”, por nga SHBA-të nuk u kthye në Maqedoni.