Eksporti për muajin janar në Maqedoni është mbi 500 milionë euro

Në janar Maqedonia e Veriut ka eksportuar mallra në vlerë prej 546.045.000 denarë që paraqet rritje prej 3.6% në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa importi është 806.610.000 euro që është rritje prej 29.3%.

Sipas të dhënave që i publikoi Enti Shtetëror për Statistika, deficiti tregtar në janar është 260.565.000 euro.

Në eksport më së shumti kanë katalizatorët e metaleve, pajisjet për ndezjen e automjeteve, avionëve dhe anijeve, ndërsa importi më së shumti është energji elektrike, derivate të naftës dhe metale.

Më së shumti Maqedonia e Veriut ka bërë tregti me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Bullgarinë dhe Serbinë.