Dokumente ekskluzive: Prishtina para 100 viteve kishte 4 mijë shtëpi shqiptare, vetëm 250 serbe

PRISHTINA NË VITIN 1918 SIPAS ZANETOVIT
“Prishtina ka 4500 shtëpi, prej tyre 4000 shtëpi myslimane – shqiptare dhe 500 të krishtera. Prej shtëpive të krishtera gjysma janë romë të krishterë. Pra për “serbët” mbeten 250 shtëpi. Serbët kanë ardhur nga fshatrat përreth. Fshatrat përreth janë të pastra bullgare”…

[Burimi: G. Zanetov: “Населението по долината на Велика Морава”, Sofje, 1918 f. 60.]

Salajdin Salihu

PRISHTINA NË VITIN 1918 SIPAS ZANETOVIT