Çbën pushtuesi kur pushton një vend?

Po punë e parë që bën pushtuesi kur pushton një vend është:
1.REGJISTRIM PUSHTUESI:VETEN E SHPALL SHUMICË NË VENDD TË HUAJ,PRA,NË VENDIN E PUSHTUAR;
2.VENDËSIT,BANORËT AUTOKTONË TË TIJ I SHPALL PAKICË NE VEND TE VET;
3.PUNEN E TRETË QË BËN ËSHTË :veten e ngul në sheshe qytetesh,kurse
VENDËSIT I DËBON NGA SHESHET E QYTETEVE(SHKUPI,TETOVA,GOSTIVARI,DIBRA,STRUGA ) DHE I ÇON SKAJEVE:,ose i shpërngul “me vetëdashje” ose me represion;
4.Kryeqytetin e pushtuar e shpall kryeqytet te vetin,VEDIN E SHPALL SHUMICE NË KRYEQYTET,NDËRSA VENDËSIT I SHPALL PAKICË ATY(SHKUPI)DHE I DËBON SKAJEVE.
4.Gjuhën e vet e shpall zyrtare, gjuhën vendëse e ndalon në përdorim publik dhe e shpall gjuhë
pakice(populli vendës pakicë, gjuha e tij pakicë),
5.NDRYSHON TOPONIMET.

Tash ,a ka VEND te tregojme gjithhera se nuk jemi aq sa na thonë,po jemi aq sa kemi qenë,gjer në diten e pushtimit,dhe sa jemi tash pa fshehje ?