Bela ka një mesazh për Aleancën për Shqiptarët

Valon Bela i cili së fundmi është aktiv me Lëvizjen Ndryshe ka komentuar koalicionin në mes ASHsë dhe Aletrantivës.
“Kur ju si opozitë koaliciononi me parti të Qeverisë ju de facto pranoni se politikat e Qeverisë/Pushtetit janë të mira, të drejta dhe të qëlluara.
Nuk e di se a me qëllim a jo, por ju sapo i keni dhënë pikë politike BDIsë duke dërguar mesazh të drejtëpërdrejt popullit se më mirë të mbani ‘status quo në’ me BDInë se sa të provoni eksperimentin tonë ku askush nuk i beson asnjërit.
Sdq, një është fakt. Kot flasim për çështjen shqiptare kur mendësia jonë flet për pazare pozitash e numrash! ka shkruar Bela në facebook.