Baca Rifat Jashari me nipa e mbesa

Baca Rifat Jashari me nipa e mbesa

Me pasardhësit e bacës Shaban, Ademit, Hamzës, nënës Zahide dhe të tjerëve.