Arrestime për drogë dhe armë në Shkup e Kumanovë

Sot (29 janar 2023) në periudhën nga ora 00:00 deri në orën 04:00, punonjësit e Policisë së Departamentit të Uniformës së Policisë nga të gjitha drejtoritë e punëve të brendshme, në koordinim me përfaqësues të Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Administrata e të hyrave publike ka kryer kontroll aksionar në objektet hotelierike në 272 lokacione, ku janë përfshirë 18 kazino në zonën e RSSH Shkup dhe RSV Kumanovë.

Gjatë kontrollit, në territorin e SVR Shkup, më saktësisht në zonën e Çairit, është konstatuar një kundërvajtje nga neni 80 i Ligjit për Armët, ku i është gjetur dhe konfiskuar një thikë B.I. në zonën e Kisella Vodës, vepër penale nga Ligji për të Huajt, gjatë së cilës është ndaluar O.O.(32) nga Republika e Turqisë për shkak të qëndrimit të padeklaruar në vend.

Po ashtu, nga kontrolli aksionar i zonës së RSV Veles nga ana e zyrtarëve policorë të Departamentit të Policisë me uniformë, Njësiti për qen shërbyes, SVR Shkup dhe RSV Veles, si dhe shërbimet inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Inspektoratit Shtetëror të Punës. dhe të hyrat e administratës publike, në një objekt hoteliere në Veles, është konstatuar vepër penale nga neni 215 i Kodit Penal, me të cilën personi është privuar nga liria, vepër nga neni 21 i ZPPJRM për shkak të pranisë së të miturve në objekt, kundërvajtje sipas Ligjit për armët për personin që kryen punë nga fusha e sigurisë private, e në të njëjtën kohë nuk ka licencë dhe kontratë pune (neni 46 paragrafi 3 i Ligjit për sigurinë private) pse ky person u ndalua në stacion policor.

Administrata e të Ardhurave Publike ka konstatuar se objekti funksionon në kundërshtim me Ligjin për Regjistrimin e Parasë së Gatshme dhe Inspektorati Shtetëror i Punës do të kryejë kontrolle shtesë për të përcaktuar statusin e personave të kapur gjatë kryerjes së punëve në objekt.