Arlinda Memetaj: Para fakteve edhe Perëndia hesht

Lidhur me ngjarjen e fundit të familjes sime, heshtja ndonjëherë flet më shumë.
Për t’i demantuar disa mediume të cilët pa dashje, në mungesë të argumenteve apo të shtyrë në mënyra të ndryshme, ose për të krijuar imazhe të rrejshme, shpejtuan për të propaganduar lajm të pakonfirmuar nga të dy palet, por vetëm nga njëra.
Ende ekziston shpresa tek unë se drejtësia dhe e vërteta në këtë shtet do të ngadhnjejë.
Dua të ndaj me opinionin publik realitetin në bazë të argumenteve në Vendimin Gjyqësor ku dëshmohet që unë dhe vajzat e mia jemi viktimë të dhunës familjare nga z. Avdulla Memetaj si dhe shumë fakte të tjera.