Alkaloid pagoi kompensim për vitin e ri, nga 25 mijë denarë për të punësuarit, donacione prej 1.2 milion euro

Në kontekstin e kushteve të vështira të punës të shkaktuara nga kriza globale shëndetësore, dhe me rastin e festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, “Alkaloid” vendosi të paguajë një kompensim monetar për punonjësit në shumën neto prej 25,000 denarë. Politika e kompensimit të kompanisë, në përputhje me Statutin e kompanisë dhe marrëveshjen kolektive të “Alkaloid” SHA, bazohet në konkurrencë, motivim, kohë dhe transparencë.

Në dhjetor të këtij viti, Alkaloid ka 2,371 të punësuar, nga të cilët 1,832 në Maqedoni dhe 539 jashtë vendit. Gjatë vitit 2020, kompania realizoi 209 vende të reja pune. Në baza të ndryshme, Alkaloid gjatë vitit 2020, përmes bazës në Shkup, Fondacioni “Trajçe Mukaetov” dhe përmes disa subjekteve të tij në vend dhe jashtë vendit, ka dhuruar shumë prej afërsisht 1.2 milion euro. Prej tyre, 1,075,000 euro i janë dhuruar në Maqedoninë e Veriut dhe rreth 125,000 euro jashtë vendit.