A ka të drejtë Bullgaria?????

Shkruan: Dr.sc.Ilmi VELIU

Unë nuk kam për ta përkëthyar tekstin më poshtë, sepse çdo përkëthim humb nga origjinali 30%. Lideri i BDI në vend të përdorte termin shqip ,,pyetje e kryposur,, përdori ate serb-Vegeta-vegetosur dhe në Shqipëri e përkëthyen si ,,pyetje e stërpikur me raki,,. Shkrimin e kam gjetur në Arhivin e Muzeut të Kërçovës dhe ka te bejë me faktin se vetë maqedonët e sotem janë deklaruar si bullgarë dhe i kan urryer ata që janë deklaruar si serbë. Eshtë fjala për familiarin e poetit shumë të njohur te maqedonët e sotem – Blazhe Koneski, që ,,drugarët tonë,, thonë se eshtë i joni dhe bullgarët thonë se eshtë i tyre.
Блаже Конески (со крстено име Благоје Љамев) е роден во 1921 година во селото
Небрегово, Прилепско. Тој потекнува од србоманска фамилија позната како Љамевци. Од таа
фамилија уште во турско време произлегле неколкумина дејци на српската пропаганда во
Македонија коишто често соработувале и со Турците во борбата против ВМОРО. Најпознат
меѓу нив е Глигор Љаме Соколов, чичко на Блаже Конески. За злоделата на овој јаничар-
српски четник, народот испеал песна којашто е запишана од нашиот познат фолклорист,
Марко Цепенков; Македонско народно творештво; Скопjе, 1972; страна 254-255).
"Глигоре, синко Глигоре,
Глигоре, бог да те убие,
што голем срам ни донесе
откога ти се посрби:
Името си го поцрни
татка ти, ти го засрами,
мајка ти си ја поцрни –
ти се продаде за пари,
на месец за пет минцои –
народо да го предаваш,
на сила да го посрбиш!
Синко, како не се срамиш,
на старост ти да се србиш
и за маскара да бидиш,
од народо да се делиш?
Нели сме ние Бугари
од две илјади години,
се бугарски зборуваме,
никој србски не знаиме
и сам ти србски не знаиш
каков Србин ти ке бидиш?
Глигоре, синко Глигоре,
кешке да се потурчеше,
одошто ти се посрбе
толку жал не ке ми беше."