24 mijë qytetarë të tjerë do të marrin 6.000 denarë deri në fund të marsit

Pasi bankat nuk dëshironin të dorëzoheshin dhe njoftuan vendosmërisht se ata do t’i jepnin gjashtë mijë denarë qytetarëve të cilët nuk arritën t’i merrnin me kohë vetëm nëse zgjatja vendoset në një kornizë ligjore, Qeveria tani miraton një ligj me afatin e fundit për pagimin e këtyre fondeve vazhdon deri në fund të Marsit.

Fillimisht, u vendos në një seancë qeveritare, dhe tani ajo ka hartuar një ndryshim në Ligjin fillestar për Mbështetjen Financiare, i cili në vend të 25 dhjetorit të vitit të kaluar, tani afati i fundit është 31 marsi i këtij viti.

Duhen dhënë para për rreth 24 mijë qytetarë të tjerë, nga të cilët 22 mijë janë ata që nuk arritën të azhurnojnë të dhënat, dhe rreth 2,000 përdorues janë ata që ankesat e tyre u vërtetuan. Një total prej pak më shumë se 2.3 milion euro do t’u paguhet atyre nga thesari i shtetit.

Siç dihet, ky ligj ka të bëjë me sigurimin e mbështetjes financiare prej 6,000 denarë secili për disa lloje të kategorive të cenueshme, përkatësisht qytetarë me të ardhura të ulëta, përfitues pensioni, përfitues të së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, të rinj të moshës nga 16 në 29 vjeç, prindër të vetëm, jetimë dhe kujdes prindëror, artistë dhe aktorë të tjerë të kulturës, krijues filmash dhe artistë të estradës.

Zgjidhja ligjore deri më tani ka siguruar që përdoruesit të përdorin mbështetjen financiare të marrë prej 6,000 denarë ekskluzivisht për blerjen e produkteve dhe shërbimeve maqedonase, në periudhën nga dita e marrjes së parave në llogarinë e transaksionit deri më 25 dhjetor të vitit të kaluar.

Nga qeveria me arsyetimin e saj pse nuk arritën të japin ndihmë shtetërore brenda afatit të caktuar nga vetë ata në ligj.

– Duke marrë parasysh që ky ligj parashikon mbështetje financiare për të pritur disa kategori personash të cilët sipas vlerësimeve fillestare arritën në rreth 254,500 qytetarë, dhe afatet për dorëzimin e listave të përfituesve të mbështetjes financiare nga institucionet përkatëse ishin jashtëzakonisht të shkurtra, përgatitja, publikimi dhe dorëzimi i vonuar në listën Përfundimtare të përfituesve të mbështetjes financiare për bankat. Për më tepër, ne duhet të marrim parasysh faktin se kjo është një masë që zbatohet në një mënyrë krejtësisht të re, dmth. Pa aplikim nga qytetarët, dhe me koordinimin e një numri të institucioneve shtetërore dhe bankave, shpjegoi Qeveria, e cila është propozuese e ligjit.

Pastaj, shtojnë ata, vonesa në përgatitjen e Listës Përfundimtare të Përdoruesve shkaktoi publikimin e saj të vonë në faqen e internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk, si dhe dorëzimin e saj të vonuar në banka.

Prandaj, duke pasur parasysh që fondet mund të përdoren jo më vonë se 25 Dhjetor 2020, rreth 22,000 qytetarë që morën mbështetje financiare dhe nuk azhurnuan të dhënat e tyre në banka, si dhe 2,132 qytetarë ankesat e të cilëve u miratuan, nuk do të mund ta përdorë këtë mbështetje financiare, nëse nuk zgjatet afati i përdorimit të fondeve, thuhet në shpjegimin e qeverisë dhe theksohet se për ato arsye, tani dhe me ligj afati do të zgjatet deri në fund të Marsit të këtij viti. .

Qeveria thekson në ligjin e ri se për pagesën e ndihmës financiare për qytetarët të cilët nuk i morën paratë deri më 25 dhjetor, në Buxhetin e vendit për këtë vit janë parashikuar 144 milion denarë, ose 2.34 milion euro.

Përndryshe, pasi nuk arriti të paguante para për të gjitha kategoritë më 25 dhjetor të vitit të kaluar, Qeveria kërkoi tolerancë nga bankat

– Qeveria pret që bankat të jenë tolerante ndaj qytetarëve në ditët në vijim, derisa pagesa të përfundojë, sepse këta janë qytetarët më të prekshëm, të cilët preken më shumë nga kriza. Qeveria po bën më të mirën e saj për ndihmën prej 27.5 milion euro për të arritur qytetarët, tha në fund të dhjetorit në një konferencë për shtyp zëdhënësi i qeverisë Dusko Arsovski.

Por bankierët iu përgjigjën menjëherë kësaj thirrjeje. Shoqata e Bankave të tyre Maqedonase tha se në mënyrë që pagesa të vazhdojë, do të duhet të ketë mbulim ligjor. Kjo është, bankat arritën të lëshojnë para për rreth 90 përqind të marrësve të ndihmës financiare prej 6,000 denarë, dhe për të paguar paratë e mbetura, ata insistuan në ndryshime ligjore që do të lëviznin afatet brenda të cilave lejohet pagesa e ndihmës.

– Shoqata e Bankave të Maqedonisë informon publikun se bankat tona anëtare – si më parë, janë të gatshme me të gjitha burimet e tyre për të përmbushur projektet me interes publik, veçanërisht ato të destinuara për kategoritë e qytetarëve të rrezikuar nga shoqëria. Në këtë mënyrë, aktivitetet duhet të jenë gjithmonë brenda rregulloreve ligjore. Në këtë kuptim, pas skadimit të afateve të dhëna ligjërisht, për të realizuar pagesën e të gjithë qytetarëve të cilëve nuk u është paguar mbështetja financiare në afatin e mëparshëm ligjor, është e nevojshme të bëhen ndryshime në Ligjin për Mbështetje Financiare në mënyrë që të zëvendësuar me afate të reja më të gjata, tha MBA në një deklaratë.

Masa ishte pjesë e grupit të katërt të paketave ekonomike të qeverisë.