Zaev-Dimovski: Masat qeveritare janë mbështetje për sektorin privat dhe mbrojtjen e vendeve të punës

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev priti delegacionin e Lidhjes së Sindikatave (LSM) të udhëhequr nga kryetari Darko Dimovski. Pjesëmarrësit në takim i përshëndetën avancimin e dialogut social, mes sindikatave, punëdhënësit dhe Qeveria si forcë e vetme lëvizëse për rritjen e prosperitet ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për të gjithë qytetarët.

“U konstatua se ekziston vullneti për avancimin e dialogut social, për të cilin është konstatuar se periudhën e kaluar është ngritur në nivel të lartë, me qëllim që të kontribuohet në avancimin e mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve dhe sigurimin e sigurisë më të madhe sociale në kushte të krizës të shkaktuara nga KOVID-19”, theksohet në kumtesën e qeverisë.

Në takim u bisedua edhe për aktivitetet e LSM-së me fokus të veçantë në çështjet të cilat hapen dhe të cilat duhet të rregullohen me Ligjin e ri për marrëdhënie pune gjatë kohës së krizës shëndetësore-ekonomike të shkaktuar nga pandemia e virusit korona, si dhe ndryshimet intervente në Ligjin aktual si përgjigje e sfidave të tanishme në tregun e punës.

Kryeministri Zaev theksoi se Qeveria e Maqedonisë së Veriut mbetet fuqishëm në përcaktimet që të jetë partner në dialogun social, në veçanti duke theksuar se punëtorët e kënaqur e lëvizin shtetin para dhe duke theksuar rolin dhe marrëdhënien e mirë me sindikatat dhe punëdhënësit.

Përfaqësuesit e Lidhjes së Sindikatave, siç theksohet në kumtesë, shprehën mbështetje për masat të cilat Qeveria i solli për mundësimin e sigurisë më të madhe dhe përmirësimin e standardit jetësor të punëtorëve, për tejkalimin ne krizës aktuale dhe sigurimin e ekzistencës për të gjithë punëtorët, kompanitë dhe qytetarët.