Vazhdon skriningu sqarues për klasterin e parë në Bruksel

Ekipet e ekspertëve nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria edhe këtë javë janë në Bruksel, ku vazhdojnë të dëgjojnë legjislacionin e BE-së në fushat që përmban grupi i parë për negociata me BE-në.

Shqyrtimi shpjegues nisi në fund të javës së kaluar me kapitujt “Prokurimi Publik” dhe “Statistikat”, të cilët janë pjesë e grupit të parë të njohur si “Themelet”. Ky është grupi që përmban gjithashtu kapitujt kryesorë mbi drejtësinë, gjyqësorin dhe të drejtat themelore.

Ekipet e ekspertëve janë gjithashtu në Bruksel këtë javë ku vazhdojnë të dëgjojnë për legjislacionin e përditësuar të BE-së në kapitujt e mbetur të grupit të parë. Dita e sotme i kushtohet reformës në administratën publike. Deri në fund të javës në rendin e ditës do të jenë kriteret ekonomike, kontrolli financiar dhe drejtësia dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli “Drejtësia, Liria dhe Siguria”.

Ky proces shqyrtimi shpjegues duhet të zgjasë deri në nëntor. Në këtë pjesë të procesit, ekipet njihen me risitë në legjislacionin e BE-së në të gjithë kapitujt e procesit të negociatave dhe kanë mundësinë t’u bëjnë pyetje kolegëve të tyre nga Komisioni Evropian që drejtojnë shqyrtimin.

Pas përfundimit të shqyrtimit shpjegues, ekipi maqedonas dhe ai shqiptar do të ndahen dhe secila do të fillojë shfaqjen dypalëshe. Shqyrtimi dypalësh është një proces në të cilin vendi negociator duhet të tregojë dhe vërtetojë se sa larg është në procesin e transpozimit të legjislacionit të BE-së në atë të brendshëm. Ky proces duhet të zgjasë të paktën deri në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, me mbikëqyrje të ngushtë nga Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së.

Vetëm pas përfundimit të shqyrtimit dypalësh dhe pas ndryshimeve kushtetuese për pranimin e bullgarëve, Maqedonia e Veriut do të mund të fillojë zyrtarisht negociatat grup pas grupi për anëtarësimin në BE.