Universiteti i Tetovës ndau 113 bursa për studentët ekselentë

Në Universitetin e Tetovës, përmes një ceremonie solemne, sot u ndanë bursat për studentët me
mesatare lartë. Gjithsej 113 studentë e kanë fituar të drejtën e bursës, falë rezultateve dhe suksesit që kanë
shënuar në studimet e ciklit të parë dhe të ciklit të dytë.
Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti, në fjalën e tij drejtuar studentëve
bursistë, theksoi se jetësimi i idealeve kombëtare dhe i vlerave bashkëkohore në arsim dhe shkencë, me
qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme, mbeten vizioni kryesor i Universitetit të
Tetovës. “Ky aktivitet, që organizohet në kuadër të 28-vjetorit të themelimit të universitetit, ka për qëllim
përkrahjen dhe promovimin e studentëve ekselentë, të ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve, të cilët
kanë arritur rezultate të larta gjatë studimeve, pa anashkaluar vazhdimësinë e tyre. Ne jemi shumë të
lumtur për arritjet tuaja gjatë studimeve. Përpjekjet për dije nuk duhet të pakësohen asnjëherë. Sakrifica e
madhe që është dhënë në të kaluarën nga të gjithë ne, për të qenë sot pikërisht këtu, duhet të shërbejë si
burimi më i fuqishëm i energjisë për të arritur suksese në të ardhmen. Asnjëherë mos e harroni se, Ju jeni
studentë të një universiteti të veçantë në botë për nga historia, ndaj gjithmonë duhet të jeni krenarë dhe ta
prezantoni universitetin me përkushtim në të ardhmen, duke qenë në shërbim të punës dhe njerëzve.
Respektoni dhe falënderoni prindërit dhe të gjithë ata që Ju kanë përkrahur gjatë studimeve dhe vazhdoni
të kryeni vepra të mira dhe të punoni për realizimin e qëllimeve që i keni përcaktuar vetes”, tha Rektori i
UT-së, Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti.
Ai, më tej u shpreh se, në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara me Vendim të Senatit të
Universitetit të Tetovës, gjithsej 96 studentë të ciklit parë dhe 17 studentë të ciklit të dytë të studimeve i
kanë përmbushur me sukses kriteret e kërkuara arsimore të notës mesatare, kredive të akumuluara dhe
vazhdimësisë të studimeve, për ta fituar bursën universitare në vitin akademik 2022/23. “Ky organizim
tashmë është një standard dhe traditë 10-vjeçare dhe përbën një ndër aktivitetet më të veçanta për nga
rëndësia, që duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen. Shfrytëzoj rastin të theksoj se Universiteti i Tetovës
është i vetmi universitet në vend që ndan bursa për studentët e ciklit të dytë, edhe pse këto studime për
nga natyra e tyre cilësohen si studime kryesisht me vetëfinancim të plotë. Me këtë aktivitet, ne po hedhim
një hap para në ndërtimin e të ardhmes sonë të përbashkët, sepse Universiteti i Tetovës është një amanet
që të gjithë së bashku duhet ta bartim brez pas brezi, përgjithmonë”, kështu e përmbylli fjalën e tij Rektori,
Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti.
Në ceremoninë ku u ndanë 113 bursa për studentët ekselentë, nga drejtuesit e Universitetit të
Tetovës, morën pjesë edhe miq dhe familjarë të studentëve.