Transporti publik në Shkup, prej sot do të qarkullojë deri në ora 22 – linjat e fundit

Transporti publik në Shkup, prej sot do të qarkullojë deri në ora 22. Regjimi i transportit publik është në përputhje me vendimin e Qeverisë për të ndaluar lëvizjen e popullsisë në periudhën prej orës 22 deri në orën 5, duke filluar nga sot deri më 22 mars të vitit 2021.

Prej NQP “Shkup” u rikujton shfrytëzuesve të transportit publik se transporti falas për të rriturit (gratë e moshës 62 vjeç, burrat e moshës 64 vjeç) të martave, të premteve, të shtunave de të dielave ende nuk është i vlefshëm. Ndërmarrja publike tregon gjithashtu se tre linjat e autobusëve (25, 25A de 25B) që qarkullojnë për në Vodno të Mesme, linja turistike “Siti Tur”, janë anuluar përkohësisht, ndërsa nuk funksionon as Teleferiku.

Bashkangjitur janë edhe terminet e fundit të nisjes para ores 22. Pjesa tjetër e orarit, deri në terminin e fundit të treguar, është në dispozicion në ueb faqen e NQP Shkup.

LINJAT URBANE – terminet e fundit

Linja 2 – 20:55 nga Autokomandë 21:05 nga Saraji

Linja 2A – 17:34 nga lagjja “Zhelezara” 16:48 nga Saraji

Linja 3 – 21:15 nga Panorama 20:30 Salla Jane Sandanski

Linja 3B – 16:10 nga Panorama 15:10 nga tregu “Kvantashki”

Linja 4 – 20:20 nga Hromi 21:00 nga 11 Tetori

Linja 4A – 16:25 nga Usje 17:15 nga Taftalixhe 1

Linja 5 21.14 nga Lisiçe e re 57 nga Deksion

Linja 7 – 21:29 nga Lisiçe e epërme 21:15 nga Karposh 3

Linja 8 – 20:50 nga Vllae 20:50 nga Rruga e Lubotenit

Linja 9 – 21:23 nga Qendra Klinike 21:33 nga Shkup Veri

Linja 12 20.40 nga Shishovë 21.25 nga Panairi i Shkupit

Linja 13 – 17:00 nga Kisella Vodë 16:25 nga “Zhelezarë”

Linja 15 – 21:00 nga Lisiçe e re 21:00 nga Karposh 4

Linja 15A – 16:12 nga Lisiçe e re 17:10 nga Karposh 4

Linja 16 – 20:50 nga “Përzhinë” 21:25 nga “Zhelezarë”

Linja 17 – 13:05 nga “Ostrovska” 13:45 nga Muzeu i Artit Bashkëkohor

Linja 19 – 20:55 nga Karposhi 4, 20:55 nga Shuto Orizare

Linja 20 – 21:29 nga Qendra transportuese 21:29 nga Shuto Orizare

Linja 21 – 21:30 nga Qendra transportuese 20:50 nga Bardovcë

Linja 22 – 21:11 nga Qendra transportuese 21:02 nga Lepeneci

Linja 22A – 20:47 nga Qendra Klinike 19:57 nga Lepeneci

Linja 23 – 21:00 nga Çento 21:18 nga “Dom na peçat”

Linja 24 – 21:22 nga Pripor 21:22 nga Taftalixhe 2

Linja 27 – 20:04 nga Dom na peçat 19:32 nga “Vardarska”

Linja 35 – 16:00 nga Lisiçe e re 16:45 nga Shkup Veri

Linja 41 – 20:51 nga Qendra Tregtare 21:12 nga fshati Draçevë

Linja 41A – 17.50 nga Qendra Klinike 18:40 nga fshati Draçevë

Linja 42 – 19:30 nga “Zhelezarë” 18:30 nga fshati Draçevë

Linja 43 – 16:40 nga Dom na peçat 16:00 nga Brigadat e Moravës

Linja 45 – 21:25 nga Qendra transportuese 21:25 nga Çento

Linja 50 – 21:10 nga Hipodromi 20:32 nga Qendra Klinike

Linja 57 – 20:50 nga Radishani 20:05 nga Kozle

Linja 59 – 20:50 nga K. bara 20:05 nga Karposh

Linja 65B – 21:08 nga Qendra transportuese 21:08 Stajkovcë

Linja 65B – 17:35 nga Qendra transportuese 17:00 nga Inxhikovë

Linja 73 – 16:20 nga Panairi i Shkupit 17:00 nga Usje

LINJET NDËRURBANE – terminet e fundit

Linja 11 – 21:10 nga Qendra transportuese 20:20 Rashçe

Linja 11a – 18 nga Qendra transportuese 19:00 Svillare

Linja 18 – 20:05 nga Qendra transportuese 20:50 nga Vizbeg

Linja 31 – 19:30 nga Qendra transportuese 20:10 nga Lisiçe e Poshtme

Linja 32 – 19:35 nga Qendra transportuese 18:50 nga Lubini

Linja 33 – 15:05 nga “Dom na peçat” 14:20 nga Lisiçe e Poshtme

Linja 47 – 20:20 nga Qendra transportuese 19:35 nga Lubanci

Linja 47A – 15:05 nga Qendra transportuese 15:45 nga Luboteni për në Butel

Linja 51 – 20:30 nga Qendra transportuese 19:10 nga Studeniçani

Linja 52 – 20:15 nga Qendra transportuese 21:15 nga Rzhaniçino

Linja 53 – 20:30 nga Qendra transportuese 20:30 nga Cat.banja

Linja 55 – 19:25 nga Haraçina 20:30 nga Qendra transportuese

Linja 55a – 15:30 nga Qendra transportuese 16:05 nga Bërnjarci për në Autokomandë

Linja 56 – 18:45 nga Qendra transportuese 19:45 nga fsh.Bojane

Linja 58 – 16:40 nga Qendra transportuese 17:20 nga Dobridoll

Linja 58a – 19:10 nga Qendra transportuese 18:10 nga S. Petka

Linja 58b – 20:20 nga Qendra transportuese 19:20 nga Bërzovca

Linja 60 – 20:15 nga Qendra transportuese 19:30 nga Matka

Linja 61 – 20:10 nga Qendra transportuese 19:00 nga Pobozhje

Linja 62 – 20:10 nga Qendra transportuese 19:20 nga Ognjanca

Linja 63 – 20:36 nga Qendra transportuese 20:50 nga Mralino

Linja 65 – 20:25 nga Qendra transportuese 19:30 nga Rashtaki

Linja 65a – 19:48 nga Qendra transportuese 20:28 nga Straçinca

Linja 65b – 19:45 nga Qendra transportuese 20:35 nga Cresheva

Linja 66 – 20:10 nga Qendra transportuese 19:05 nga Buqinci

Linja 67 – 20.45 nga Qendra transportuese 19:25 nga Zelenikovë

Linja 68 – 19:50 nga Qendra transportuese 20:15 nga Sushicë

Linja 70 – 20:05 nga Qendra transportuese 20:50 nga Batinca

Linja 71 – 21:10 nga Qendra transportuese 20:20 nga Banjan

Linja 74 – 20 nga Qendra transportuese 19 nga Koliçan

Linja 81 – 20 nga Qendra transportuese 21:00 nga Bllaca deri në Shuto Orizare

Linja 118 – 18:40 nga Qendra transportuese 19:10 nga zona industriale Vizbeg

Linja 160 – 20:45 nga Deksion 20:55 nga Lubin

Linja 164 – 21:20 nga Vollkova 21:30 nga Kuçkovë

Linja 165 – 21:05 nga Vinice në Stajkovc 21:20 nga Stajkovc në Bërnjarc

Linja 167 – 21 nga Zelenikovë në Novosellë 21:10 nga Novosellë në Zelenikovë

Linja 180 – 19:10 nga Draçeva 17:40 nga Cvetova