Tetovarët dikur i rezistonin regjimit, sot i nderojnë ata që ua shanë nënat!

Xhevdet Hajredini
Duhet shtuar poashtu se jo rastësisht pikërisht në Tetovë gjatë tetëdhjetave regjimi ushtroi represion politik dhe policor më të egër mbi nxënësit dhe profesorët e shkollave të mesme. Rezistencën në të cilën në atë kohë hasi regjimi, s’guxon ta mbulojë pluhuri i haresës.
Sot tetovarët në mesin e tyre i durojnë dhe i nderojnë edhe ata të cilët ua shajnë nënat. Më vonë besniku deri në vdekje I Mijallkovit do t’ushtrojë teror mbi simbolin e kësaj rezistence, profesorin harizmatik të matematikës, Baki Bajrami.

***

Sipas qëndrimit të cilin sot e ndanë B.Osmani në lidhje me vërejtjet e Komisionit të Venecias, ato duhet “ti implementojmë në plane akcionale dhe në krijimin e kapaciteteve edhe në gjyqësi edhe në administratë” dhe se kjo “është zgjidhja më e mirë”. Sa kohë nevojitet për implementim në plane akcionale dhe për krijimin e kapaciteteve, as ai e thot, as ka kush e di.