Të gjithë ata që kanë aplikuar, do të marin ndihma shtetërore!

Mbi 1.000 persona fizik dhe juridik kanë aplikuar në pesë thirrjet publike për mbështetje të sektorit të turizmit dhe hotelierisë të publikuara muajin e kaluar nga Ministria e Ekonomisë. Të gjithë ata që kanë aplikuar do të marrin ndihmë shtetërore.
Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi sot në takim me përfaqësuesit e sektorit të turizmit dhe hotelierisë informoi se është i kënaqur me numrin e aplikimeve, kryesisht sepse mbështetja financiare është e destinuar për ata që u prekën më shumë nga pandemia.
“Në Pakon e katërt kishim disa masa që ofruan mbështetje të drejtpërdrejtë për sektorin e turizmit dhe hotelierisë. Javën e kaluar, më 4 dhjetor, përfundoi afati i fundit për të aplikuar në pesë thirrjet publike të shpallura nga Ministria e Ekonomisë, në lidhje me masat për kthimin e taksës së paguar turistike për vitin 2019, si dhe grante të drejtpërdrejta për agjencitë e udhëtimit, udhëheqësit turistik, këndet e lojërave dhe klubet e natës . Ministria e Ekonomisë pranoi mbi 1.000 aplikime snë bazë të afatit dhe sot dua të informoj se të gjithë ata që kanë aplikuar do të marrin ndihmë financiare ”, deklaroi Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.
Bekteshi tha se së bashku me përfaqësuesit e sektorit të turizmit dhe hotelierisë tashmë po punohet në krijimin e programeve dhe masave për mbështetje për vitin e ardhshëm, për të cilat në propozim buxhetin e Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2021 tashmë janë paraparë mjete financiare.
“Presim që sektori i turizmit dhe hotelierisë vitin e ardhshëm të kthehet ngadalë në ritmet e rritjes që kishim në 2019 pasi pandemia të qetësohet situata me pandeminë, për çka Ministria e Ekonomisë është në dialog të vazhdueshëm me këtë sektor për të krijuar masa që do të kenë rezultat më të mirë” ceku ministri Bekteshi.