Spasovski: MPB ofron 28 shërbime elektronike

Në ueb faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme https://termin.mvr.gov.mk/, si dhe në portalin kombëtar për shërbime elektronike https://uslugi.gov.mk/ ofrohen 28 shërbime administrative elektronike të Ministrisë së Punëve të Brendshme për qytetarët.

“Shërbimet janë të disponueshme për aplikim online, qytetarëve u ofrohet mundësia për të caktuar një termin dixhital për fotografimin e dokumenteve personale, si dhe pagesa elektronike për shërbimin, si dhe janë në dispozicion formularët e kërkesave”, ka shkruar në Facebook Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski.

Me këtë, siç shprehet ai, lehtësohet dhe përshpejtohet vetë procedura si nga ana e qytetarit ashtu edhe nga vetë institucioni.

Lista e plotë e shërbimeve që janë në dispozicion për qytetarët:

Karta e identitetit: lëshimi i letërnjoftimit me vlefshmëri të kufizuar, zëvendësimi i hershëm për shkak të dëmtimit të kartës së identitetit, lëshimi i kartës së identitetit nëse humbet ose vidhet, zëvendësimi i kartës së identitetit në bazë të ndryshimit të emrit personal, zëvendësimi i kartës së identitetit për shkak të ndryshimit të vendbanimit dhe adresës së banesës, zëvendësimi i kartës së identitetit për shkak të skadencës (ndërrimi i rregullt) dhe lëshimi i letërnjoftimit të parë për të rriturit.

Nga dokumentet e udhëtimit, qytetarët do të mund të caktojnë termin për dokumentet e udhëtimit: lëshimi i pasaportës (ndërrimi i rregullt), lëshimi i pasaportës për shkak të zhdukjes/humbjes së pasaportës, nxjerrja e pasaportës (hera e parë), zëvendësimi i pasaportës për shkak të ndryshimit të të dhënave personale, lëshimi i pasaportës me afat të kufizuar vlefshmërie,
zëvendësim i hershëm për shkak të dëmtimit të pasaportës dhe zëvendësim i pasaportës për arsye të tjera.

Qytetarët do të mund të caktojnë termin edhe për patentë shoferi: lëshimi i patentë shoferit (për herë të parë), lëshimi i patentë shoferit për shkak të regjistrimit të kategorisë së re, ndërrimi i patentë shoferit (për shkak të skadimit të vlefshmërisë), zëvendësimi i patentë shoferit të huaj për patentë shofer maqedonas, lëshimi i patentë shoferit të humbur, zëvendësimi i patentë shoferit për shkak për një ndryshim në të dhënat personale të shoferit, ndërrimi i patentës së shoferit (për shkak të ndryshimit të vendbanimit të shoferit) dhe zëvendësimi i patentës së shoferit për shkak të regjistrimit të një kufizimi për arsye shëndetësore.

Ofrohen edhe shërbimet e armëve dhe municioneve.

“Ministria e Brendshme përgatit shërbime me zhvillimin e saj që do t’u mundësojë qytetarëve të marrin shërbime përmes sistemit të shërbimeve elektronike. Shërbimet e planifikuara që do të mundësojnë shërbime digjitale janë në sferën e lëshimit të çertifikatave të vendbanimit, certifikatave të pronësisë së automjeteve dhe certifikatave të statusit të shtetësisë”, ka shkruar ministri Spasovski në Facebook.