Spasovski kërkon masa shtrënguese për adimistratën shtetërore

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, pret që në seancat e ardhshme të qeverisë të miratohen masa konkrete shtrënguese në administratën shtetërore. Spasovski tha se dikasteri që ai udhëheq është e gatshme për racionalizim gjatë krizës ekonomike, që për momentin ndodhet shteti. “Unë pres që në seancat e ardhshme, të mos flasim për rekomandime, por të flasim për masa konkrete për racionalizim me plan se si do të përcaktohet mënyra e kursimit të atyre mjeteve financiare. Këtu përfshihet racionalizimi në sferën e automjeteve, udhëtimeve afariste, përfaqësimin dhe cdo gjë që nuk është thelbësore në punë”, ka thënë Spasovski.