Sindroma kumanovare!

Shkruan: Fejzi Ajdari

Një numër i konsiderueshem i shqiptareve te Kumanoves, jane duke bere fushate te ashper per dy kandidatë maqedonas (që garojnë për kreun e Kumanoves), si asnjehere më parë per ndonje kandidatë shqiptarë. Bile, ketyre ne ndihme ju ka dal edhe kryetari i Gjilanit Luffi Haziri, i cili po i “mëson” shqiptaret se – Cili nga kandidat maqedonas eshte me i mire!?

P.S. Nuk besoj se ka shembull te tille ne ndonje komune me shumicë shqiptare ne Maqedonine e Veriut.