Simovski: Qasja përmes VPN aplikacionit regjistrohet dhe ruhet si dëshmi për ndërhyrje në sistem

Pohimet se shumë qytetarë janë regjistruar përmes përdorimit të aplikacionit VPN është i pamundur, sepse është i regjistruar dhe se të dhënat nuk shkojnë në bazën e të dhënave ku ruhen të dhënat e personave të regjistruar nga jashtë, por është identifikuar dhe ruajtur si dëshmi e ndërhyrjes në sistem, tha drejtori i Entit shtetëror për statistikë, Apostol Simovski në një intervistë për televizionin “Sitel”.

Me të hyrë në faqen e ueb faqen vetë-regjistrim, theksoi Simovski, personat janë paralajmëruar për një punë të tillë dhe pajtohen me kushtet, për të cilat ata mbajnë përgjegjësi.

Theksoi se ekziston edhe keqpërdorim të të dhënave personale, sepse ai që përpiqet të thyejë përdor numrin e identitetit të dikujt tjetër, sepse nëse dikush thyen numrin e tij të identitetit, ai lehtë mund të lokalizojë dhe të mbajë përgjegjësi.

Të dhënat e fundit, sipas Simovskit, janë se sot në orën 10:00 ka 11,149 shënime në bazën e të dhënave, por kjo nuk do të thotë një aplikim i kompletuar, sepse në këtë kohë askush nuk ka autorizim të hyjë në bazën e të dhënave për ta kontrolluar atë.

Lidhur me mundësinë që regjistrimi i të gjithë qytetarëve të bëhet përmes aplikacionit në internet, Simovski thotë se në atë rast operacioni i regjistrimit do të ishte shumë i thjeshtë dhe nuk do të kushtonte asnjë qindarkë, por ne si shtet ende nuk kemi regjistër adresash.

Në shtet, theksoi ai, për fat të keq të paktën një e treta e popullsisë nuk jeton në adresën e shkruar në letërnjoftimin.

Lidhur me personat të cilët do të regjistrohen përmes Aplikacionit, dhe pastaj do të regjistrohen nga familjet e tyre si persona jashtë vendit, Simovski tha se është e mundur që të bëhet një regjistrim i dyfishtë, por në atë rast të dhënat nga vetë-regjistrimi do të merren për atë person.

Simovski gjithashtu theksoi se të dhënat e regjistrimit nuk mund t’i jepen qytetarit ose ndonjë personi tjetër ose institucioni dhe se ato shërbejnë vetëm dhe ekskluzivisht për qëllime statistikore./TV21