Shtetësia, nuk po shqyrtohet asnjë amendament

Komisioni për Çështje Evropiane ku pritej të fillonte leximi i amendamenteve ndaj propozim-Ligjit për shtetësi nuk ka shqyrtuar asnjë amendament deri tani. Propozuesit e tyre, deputetët e të Majtës janë prezent në trupa punues për propozime tjera, ndërsa opozita maqedonase VMRO-DPMNE mban pezull komisionin me fjalime procedurale. Sot është dita e fundit e shqyrtimit të tekstit në trup punues, ndërsa në seancën e ardhshme plenare pritet miratimi i tij.