Shkrimtarët kumanovarë prezantohen në Stamboll

Shkrimtarët kumanovarë Fatos Rushiti, Sevdail Demirin, Sunaj Raimi dhe Selajdin Shabani, anëtar të Klubit të Shkrimtarëve “JEHONA E KARADAKUT” prezantuan librat e tyre në Qendrën Kulturore të Maqedonisë së Veriut në Stamboll të Turqisë. “Një falënderim i posaçëm për Drejtorin e kësaj Qendre Dr. Ramadan Ramadani dhe gazetaren dhe udhëheqëses së Radios “Zëri i shqiptarëve” zonjën Linda Guler”, thuhet në njoftim.