Shahpaska: Kemi arritur shumë dhe jam shumë krenare

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është një departament me sfida të shumta, që e bënë edhe më të madhe pandeminë Kovid-19 dhe për këtë arsye përgjegjësia ime ishte edhe më e madhe për t’iu përgjigjur sfidave në mënyrën e duhur. dhe me kohë për të adresuar nevojat e qytetarëve, vlerësoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska në fjalimin e saj përmes rrjeteve sociale, duke përmbledhur disa nga projektet e mandatit të saj.

“Në tërë periudhën e pandemisë, përmes respektimit të vazhdueshëm të Protokolleve, kemi ofruar kujdes të sigurt për fëmijët parashkollorë në kopshte. Në 16 muaj kemi ndërtuar dhe hapur 16 kopshte të reja dhe tetë të tjera kanë përfunduar dhe do të funksionojnë deri në fillim të pranverës. Për ta bërë më të lehtë kalimin e pandemisë me Covid-19, duke ulur kriteret, kemi lehtësuar hyrjen e kategorive të rrezikuara të qytetarëve në sistemin e mbrojtjes sociale, në mënyrë që 9 mijë familje të reja të përdorin ndihmën minimale të garantuar,” informoi ajo.

Ministrja Shahpaska theksoi se, me qëllim që më lehtë të tejkalohet kriza shëndetësore dhe ekonomike është siguruar shtesë energjetike për 36.000 përfitues të ndihmës minimale të garantuar dhe 9.300 shfrytëzues të pensionit social shtetëror gjatë gjithë vitit në vlerë prej 1.000 denarë në muaj.

Ajo theksoi se lufta për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje është misioni i saj në politikë.

“Përmes procesit të miratimit të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje, kam bashkuar, para së gjithash, gratë si nga pushteti ashtu edhe nga opozita në Kuvendin e Maqedonisë. Dhuna ndaj grave është një çështje jopartiake, e cila i bashkon të gjitha gratë sepse nuk njeh përkatësi politike, fetare, fetare, intelektuale apo arsimore. Dhe nga kjo luftë nuk do të heq dorë”, porositi ministrja Shahpaska.

Ajo shton se pjesa më e vështirë e procesit të deinstitucionalizimit është në vazhdim, gjegjësisht se janë hapur shtatë shtëpi me mbështetje për 35 persona me aftësi të kufizuara të rënda dhe më të rënda intelektuale nga Enti special në Demir Kapi.

Me mbështetje nga BE-ja në vijim është transformimi i Entit për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjve në Shkup, në qendër moderne për shërbime ditore në komunitet për personat me aftësi të kufizuara, është hapur qendra ditore për personat me aftësi të kufizuara në Likovë, dhe tashmë është në proces ndërtimi i qendrës së re ditore në komunën e Çashkës.

Në fjalimin e saj para përfundimit të mandatit, ajo iu referua edhe procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale – ndihmë dhe kujdes në shtëpi për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, në mënyrë që 900 përfitues të marrin kujdes ditor nga 300 kujdestarë të licencuar, të cilët marrin kompensim monetar për shërbimet e ofruara.

Në këtë kontekst është edhe informacioni se numri i ofruesve të shërbimeve sociale të licencuar është rritur nga 23 në 62, gjë që mundëson pluralizimin e ofruesve të shërbimeve sociale.

Është përgatitur draft-versioni i ligjit sistematik për marrëdhëniet e punës, i cili parashikon një qasje të re në fushën e pushimit të lehonisë, duke futur lejen prindërore të babait, shkurtimin e kontratave të punës me afat të caktuar, rregullimin e punës në distancë dhe nga vendi…

Ministrja Shahpaska në fund i falënderoi qytetarët për besimin e shprehur, por edhe për mbështetjen gjatë gjithë periudhës teksa u shërbeu me ndershmëri, përgjegjësi, transparente dhe përkushtim duke investuar energjinë e saj në shërbim të qytetarëve dhe falënderoi kryeministrin Zoran Zaev për mundësinë që të jetë pjesë e ekipit e tij.