Rrjedhin afatet për zbatimin e zgjedhjeve më 12 prill

Pasi kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi sot ka nënshkruar vendimin për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare më 12 prill po rrjedhin afatet për zbatimin e tyre. Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) në seancën e mbajtur sonte e ka miratuar Planin për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

KSHZ në afat prej tre ditësh të shpalljes së zgjedhjeve dorëzon kërkesë deri te Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë për të dhënat e të punësuarve në administratën shtetërore dhe lokale që të mund të kryhen zëvendësimet eventuale në përbërjet e organeve zgjedhore.

Komisioni nesër nga MPB do të kërkojë dhe të dorëzojë Listën zgjedhore me të gjitha të dhënat që duhet t’i përmbajë. Lista e KSHZ-së më së voni dhjetë ditë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, duhet ta vendos në mbikëqyrje publike në gjitha Zyrat rajonale dhe vendore. Mbikëqyrja publike zgjat 15 ditë dhe fillon më 26 shkurt 2020, ndërsa zgjat deri më 11 mars 2020 deri ora 24, periudhë kur qytetarët mund të dorëzojnë kërkesat për regjistrim ose fshirje të të dhënave nga Lista zgjedhore.

“Dua t’i ftoj të gjithë qytetarët të bëjnë verifikimin nëse gjenden në Listën zgjedhore për të cilën mund të shfrytëzojnë ueb faqen e KSHZ-së. Nëse nuk janë të shkojnë në zyrat rajonale të KSHZ-së dhe të intervenojnë nëse ka nevojë”, ka thënë në seancën e sontme, kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkoski.

Ndryshe, KSHZ mes tjerash ka përcaktuar edhe çmimet më të larta dhe të ulëta për reklamim në radio, televizion dhe mediat të shtypura si dhe shumat më të larta që mund të paguhen për reklamim në internet portalet.