Rekomandime dhe udhëzime për hyrje dhe dalje nga Maqedonia për bartësit e zgjedhur të funksioneve publike

PROCEDURA PËR VEPRIM PARA DHE GJATË UDHËTIMIT
Zyrtarët e zgjedhur bartës të funksioneve publike,të punësuar në Qeveri dhe ministri, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjatë daljes nga shteti për shkaqe të interesave urgjente shtetërore, detyrimisht nënshkruajnë deklaratë gjatë daljes nga shteti për respektimin e masave të caktuara për:
• Mbajtjen e maskës mbrojtëse duke shmangur prekjen e fytyrës (syve, hundës, gojës) me duar
• Larjen e shpeshtë të duarve ose dezinfektim i duarve gjatë qëndrimit jashtë shtetit
• Distancë fizike prej 1,5-2m dhe ulja e kontakteve fizike (ndalohet përshëndetja me duar)
• Rekomandohet të mos përdoret transporti publik dhe taksi në vendin e qëndrimit
PROCEDURA PAS KTHIMIT NGA UDHËTIMI
Personat gjatë kthimit në vend zbatojnë masa të caktuara parandaluese në periudhë prej 14 ditësh nga dita e hyrjes në shtet, për të cilën periudhë rekomandohet:
• Nuk nevojitet që të kryhet testimi për COVID-19
• Mbajtja e maskës mbrojtëse në ambient të mbyllur dhe jashtë shtëpisë, shmangia e prekjes së fytyrës me duar
• Kufizim i kontakteve personale dhe profesionale me persona të tjerë nga rrethi i tyre dhe jashtë tij
• Gjatë kontaktit eventual me persona të tjerë, detyrimisht duhet të mbahet maskë mbrojtëse
• Janë të detyruar t’u përmbahen udhëzimeve për uljen e rrezikut nga transmetimi i infeksionit
• Larja e shpeshtë e duarve dhe dezinfektimi i tyre
• Shmangia e kontaktit fizik dhe mbajtja e distancës prej së paku 1,5-2m gjatë kontaktit ballë për ballë
Rekomandohet:
Matja e temperaturës trupore në mëngjes dhe në rast se temperatura është më e lartë se 37,2°C ose nëse personi ka simptome (ethe, vështirësi në frymëmarrje, kollë të thatë) e kontakton me telefon mjekun amë ose e njofton shërbimin rajonal epidemiologjik, të cilët do të vendosin për trajtimin e mëtejshëm.
Në rast se gjendja kërkon hospitalizim urgjent, thirret ndihmë urgjente mjekësore ose me veturë personale në shoqëri të një anëtari të familjes, viziton spitalin më të afërt COVID, me njoftim të mëparshëm me telefon.