Promovim i rezultateve nga projekti “Hulumtim evropian i vlerave”

Në Fakultetin Filozofik pranë Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup sot do të promovohen rezultatet nga projekti “Hulumtim evropian i vlerave”, i zbatuar në kuadër të Qendrës Hulumtuese Anketuese pranë Fakultetit Filozofik.

Hulumtimi evropian i vlerave është projekt ndërkombëtar me seli në Universitetin e Tilburgut, Holandë, në të cilin janë përfshirë pesëdhjetë vende. Nga viti 2017, Fakulteti Filozofik është partner i plotfuqishëm në konsorciumin e projektit. Hulumtimin e zbatuan një ekip i hulumtuesve nga Instituti i Sociologjisë dhe Instituti i Psikologjisë në kuadër të Qendrës Hulumtuese Anketuese pranë Fakultetit Filozofik në Shkup.