Posta e Maqedonisë së Veriut refuzon të japë listën e punonjësve pas zbulimit të abuzimeve me rrogat dhe mungesave në vendin e punës

Në një kërkesë të bërë nga Portalb.mk, Posta e Maqedonisë së Veriut ka refuzuar që të japë listën e punonjësve të saj, pasi një studim i fizibilitetit të këtij institucioni ka treguar se ka pasur abuzime me rrogat dhe mungesa në vendin e punës. Por, nga Posta nuk kanë dhënë asnjë përgjigje për një muaj, duke thënë se presin miratimin nga njësitë kompetente.

Studimi i fizibilitetit, i kryer në vitin 2021, ka zbuluar se Posta funksionon në humbje dhe me organizim të dobët, dhe se në këtë institucion janë punësuar persona të papërgjegjshëm që nuk shkojnë në punë, por marrin rrogë. Studimi ka rekomanduar ndryshime të thella në menaxhimin dhe kontrollin e burimeve njerëzore, si dhe në shpërblimin dhe kompensimin e punonjësve.

Lista e punonjësve të Postës nuk është publike, dhe në ueb faqen e këtij institucioni figuron vetëm një listë e vjetëruar nga viti 2021. Nga të dhënat e marra është vërtetuar se ka rreth 1814 punonjës.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), e cila mbikëqyr Postën, ka dalë me deklarata kontradiktore rreth kësaj çështje. Në fillim, MSHIA ka thënë se ka kërkuar listën e punonjësve të Postës, dhe se ka alarmuar Qeverinë për mosdhënien e saj. Por, më pas, MSHIA ka thënë se Posta nuk ka detyrim ligjor për t’i dorëzuar të dhënat, pasi është shoqëri aksionare, dhe jo institucion i sektorit publik. Kjo deklaratë bën të dyshueshme rolin dhe kompetencën e MSHIA-së në mbikëqyrjen e Postës.