Pendarovski: Ligjit për Ndërtim duhet të sigurojë kushte për personat me aftësi të veçanta

Në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Veçanta, Presidenti Stevo Pendarovski tha se nuk do ta nënshkruajë Dekretin për shpalljen e Ligjit për Ndërtimi nëse tek i njëjti nuk përfshihen sugjerimet kryesore të personave me aftësi të veçanta. Sugjerimet e tyre parashikojnë që objektet e reja të jenë të arritshme edhe për çdo individ me aftësi të veçanta. Presidenti Pendarovski kërkoi nga institucionet kompetente që të angazhohen maksimalisht për zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me aftësi të Veçanta.