Nxënësit e shkollave fillore në RMV sot fillojnë me pushimin veror

Nxënësit e shkollave fillore po përfundojnë sot vitin shkollor 2022/2023, ndërsa gjimnazistët tashmë prej të premtes janë në pushim. Nxënësit e shkollave fillore mbajtën mësim edhe disa ditë, sepse gjysmëvjetori i dytë filloi më vonë, pasi me vendim të qeverisë u zgjatën pushimet dimërore.

Ky vit shkollor përfundoi pa tekste për disa lëndë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, problemin me tekstet e lokalizon në interesin e pamjaftueshëm të autorëve për t’u regjistruar në thirrje, kështu që zgjidhjet do të kërkohen edhe përmes materialeve përgatitore.

Ai siguron se nga 1 shtatori do të ketë tekste, por ende nuk mund të gjejë se kush do ta shkruajë tekstin e gjuhës maqedonase për klasën e pestë.

Pas shpërndarjes së teksteve me gabime, Ministria e Arsimit tashmë do të kërkojë një mënyrë për t’i minimizuar ato.

Ndryshe nga viti i kaluar, nga arsimi mbërriti informacioni se këtë vit nxënësit do të marrin dëftesat në kohë.

Regjistrimi dhe regjistrimi i nxënësve në arsimin e mesëm do të bëhet në një periudhë regjistrimi me dy regjistrime në muajin qershor.

Do të bëhet përmes aplikacionit elektronik, përmes lidhjes në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese në Schools.mk.