Numri i shkollave fillore në rënie, 15 shkolla të mbyllura

Në një vit, numri i shkollave fillore në Maqedoni është ulur me 15, ndërsa numri i mësuesve është rritur me 283. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, gjithsej 14 shkolla fillore të rregullta janë mbyllur brenda një viti, duke ulur totalin nga 976 në 962. Një shkollë fillore speciale gjithashtu është mbyllur sipas të njëjtave burime.

Në të njëjtën kohë, numri i paraleleve në një vit ka pësuar një rënie të vogël, nga 11.057 në 10.997, ndërsa numri i nxënësve është zvogëluar nga 184.910 në 182.245. Megjithatë, është vlerësuar se numri i mësuesve në arsimin fillor është rritur, duke shkuar nga 19.326 në 19.609.

Ndërsa në arsimin e mesëm, numri i nxënësve u zvogëlua për 2700 dhe numri i klasave për 49 në të njëjtën periudhë. Kjo tendencë tregon ndryshime në strukturën e arsimit në Maqedoni, me një fokus të qartë në rregullimin dhe optimizimin e rrjetit shkollor në vend.