“Numri i personave të vaksinuar në Maqedoni është shumë i vogël”

Fatkeqësisht, numri i personave të imunizuar kundër Covid-19 është ende i vogël. Frika nga vaksina duhet të tejkalohet, tha Katarina Stavriq për “Telma”.

“Është e nevojshme të diskutohet hapur se çfarë i frikëson qytetarët. Familja gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes, si dhe mjekët e familjes që duhet të informojnë pacientët në lidhje me imunizimin dhe t’u japin të gjithë informacionin në mënyrë që të marrin një vendim të duhur”, tha Stavriq.

“Një rol aktiv duhet të merret në promovimin e vaksinimit, në mënyrë që të ndikojë dhe të marrë vendimin e duhur. Nevojitet organizim dhe angazhim më i madh për të informuar qytetarët dhe mbrojtjen e ofruar nga vaksinimi”, tha Stavriq.