NPK Tetovë para zgjedhjeve ka punësuar 70 persona

Ndërmarrja Publike Komunale (NPK) Tetovë do të rrisë numrin e të punësuarve me gati 30%. Konkursi për punësimin e 67 personave u publikua më 17 dhjetor të vitit të kaluar. Konkursi ishte e hapur deri më datën 2 janar 2020. Kërkoheshin profile të ndryshme të rojeve, pastrues, kontrollues. Sa u kërkuan dhe sa u morën në punë, nuk morëm përgjigje nga NPK Tetovë, njofton “Telma”.

Kryetarja e Komunës së Tetovës nuk kishte informacion të saktë për punësimet e reja të cilat sipas saj do të përmirësojnë punën e kompanisë dhe do të zgjidhin statusin e punonjësve, të cilët ishin të punësuar për një periudhë të caktuar kohore dhe me kontratë në vepër.

Kompania ka hasur vështirësi financiare viteve të fundit. Në periudha të caktuara, pagat e stafit u vonuan.

Më simpatike është se konkursi për punë u publikua disa muaj para zgjedhjeve, një praktikë që lë gjithmonë vend për dyshime, thonë ekspertët.

Deri në 31 dhjetor 2018, 202 të punësuar u punësuan NPK Tetovë. Me konkursin e ri do të ketë rreth 270 persona në listën e pagave.