Ndihmë nga shteti për familjet shtëpitë e të cilëve u shkatërruan nga zjarri në Shuto Orizarë

Qeveria në seancën e sotme e angazhoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale t’u ndajë ndihmë financiare dhe ndihmë tjetër familjeve shtëpitë e të cilëve u shkatërruan nga zjarri në Shuto Orizarë më 10 janar.

Në seancë iu rekomandua Sekretariatit të përgjithshëm të Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale t’i shqyrtojnë mundësitë për t’u siguruar vendbanim familjeve shtëpitë e të cilëve u përfshinë nga zjarri.