MSH: Fëmija shtatëvjeçar i cili ka ndërruar jetë në Klinikën për sëmundje të fëmijëve nuk kishte koronavirus

Fëmija shtatëvjeçar i cili ka ndërruar jetë në Klinikën për sëmundje të fëmijëve nuk kishte koronavirus, ndërsa laborantit të punësuar në klinikë i cili është infektuar me Kovid-19 i është bërë një sondazh epidemiologjik, informojnë nga Ministria e Shëndetësisë.

Fëmijës shtatë vjeçar i cili ka ndërruar jetë në Klinikën universitare për sëmundje të fëmijëve i janë marrë dy brisa për testim për koronavirus.

“Një bris kur është hospitalizuar fëmija, ndërsa brisi i dytë kur ka ndërruar jetë. Që të dy testet ishin negative në Kovid-19. Fëmija nuk kishte pneumoni, as simptoma për koronavirus”, qëndron në kumtesën nga MSH-ja.

Lidhur me të punësuarin në laboratorin e Klinikës për sëmundje të fëmijëve i cili është infektuar me KOVID-19, i është bërë sondazh epidemiologj, si dhe nga një pjesë e kolegëve me të cilët ka qenë në kontakt të drejtpërdrejtë.

“Nesër do të merren edhe pjesa e dytë e sondazheve. Ato me siguri do të tregojnë prej ku është infektuar laboranti”, informojnë nga Ministria e Shëndetësisë.