MPB përbuzë shqipen: “Ballacë e poshtme”

Në tabelën e posa vendosur nga MPB në vendkalimin kufitar të Bllacës, gabime drejtshkrimore janë vërejtur në gjuhën shqipe. Sipas raportimit të Tv Alsat, “Ballacë” është përbuzja që i ka irrituar kalimtarët në pikën kufitare, e cila lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën.