Më shumë se 80 vende kanë kërkuar ndihmë financiare nga FMN-ja

Më shumë se 80 vende kanë kërkuar ndihmë financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për luftë kundër pandemisë së re të koronavirusit, me vlerë prej mbi 20 miliardë dollarësh.
Numri më i madh i kërkesave për ndihmë financiare është prej vendeve me të ardhura të ulëta, vende të vogla dhe vende në zhvillim.

Nga FMN potencojnë se iniciativa për ndërprerjen e pagesës së borxheve për shkak të pandemisë së Kovid-19 nuk do të thotë shlyerje e borxheve.