LSDM: Shteti po i shpëton vendet e punës

Në mënyrë për ta tejkaluar më lehtë dhe shpejt krizën e koronavirusit, qeveria e drejtuar nga LSDM-ja po ndërmerr hapa dhe masa serioze për ta ndihmuar ekonominë, për ruajtjen e çdo vendi të punës.

Me paketën e masave, shteti shpëton 250,000 vende pune, u ndihmon punonjësve dhe mbi 35,000 kompanive.

Në mënyrë për t’i tejkaluar pasojat e krizës, Qeveria miratoi një dekret me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për taksën e të ardhurave personale gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili parashikon përjashtim nga pagesa e shumës së pagesave të paradhënies së tatimit mbi të ardhurat personale për muajt mars, prill dhe maj 2020, si dhe një Dekret që siguron përjashtim nga pagesa e shumës së pagesave të paradhënies së taksës së fitimit për muajt mars, prill dhe maj 2020.

Një nga masat për ta ndihmuar dhe mbështetur ekonominë e vendit janë kreditë pa interes që vihen në dispozicion të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Për këtë masë, grupi i dytë i aplikacioneve miratoi kredi të reja pa interes për 118 kompani shtesë me 1116 të punësuar.

Në të dy grupet deri më tani, janë miratuar kredi pa interes për 254 kompani me mbi 2.800 të punësuar.

Deri më tani në Bankën e Zhvillimit janë dorëzuar dhe tashmë po shqyrtohen më shumë se 1,050 aplikime kredie nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.

Kjo masë do ta përmirësojë likuiditetin e kompanive të prekura nga kriza dhe do t’i ndihmojë ata t’i tejkalojnë më lehtë pasojat negative.

Kriza e koronavirusit ka një ndikim serioz në ekonominë globale. Kjo është arsyeja pse ne po marrim zgjidhje në kohë dhe të përgjegjshme për ta ndihmuar dhe mbështetur ekonominë e vendit.

Ne vazhdojmë të punojmë me përgjegjësi, të përkushtuar për ta mbrojtur çdo punë, sepse për ne të gjithë janë të rëndësishëm.